• SPRING TIME!
    SPRING TIME!

31 marca 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostały ogłoszone wyniki Dotacji Celowych w zakresie wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku...

@PZJ

 Polski Związek Jeździecki otrzymał na wszystkie dyscypliny nieolimpijskie 170 000 zł, do podziału między: Powożenie, Sportowe Rajdy Konne, Woltyżerka, Reining, Polo.

TUTAJ LISTA DOFINANSOWANYCH PODMIOTÓW PRZEZ MSIT

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Ptakowicach, odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego. Zarząd uchwałą U/1281//9/Z/2017 z dn. 10.04.2017 zatwierdził podział środków dotacji ministerialnej dla dyscyplin nieolimpijskich (Powożenie, SRK, Woltyżerka, Reining, Polo) w proporcji procentowej 85-10-5-0-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie (5 głosów za).

TUTAJ PROTOKÓŁ Z UCHWAŁAMI

Co oznacza to dla zaprzęgów? Otóż 85% z przyznanych dla PZJ 170 000 zł zostało przydzielone naszej dyscyplinie. Jest to kwota 144 500 zł - czyli więcej niż w roku poprzednim, jednak o połowę mniej niż kwota o którą wnioskowała Komisja Powożenia PZJ.

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (DSWw_wyniki (1).pdf)DSWw_wyniki (1).pdf119 kB
Download this file (Protokol  9 Z 2017  Ptakowice.pdf)Protokol 9 Z 2017 Ptakowice.pdf113 kB